Abolició dels Correbous

Integració de NEC a la campanya de llarg recorregut de la Coordinadora per l’Abolició dels Correbous de Catalunya (ILP/PDL)

La CAC va néixer la primavera de 2013 i, des que es va constituir, ha treballat quasi bé sempre des de l’ombra, sense fer públiques les investigacions ni el treball de camp realitzat a tots els municipis on s’organitzen els correbous. Així per exemple, des de la més absoluta discreció, s’han pogut anar enregistrant la majoria d’actes taurins del territori, des de Vidreres i fins a Alcanar, tot recopilant una extensa documentació que recull, de forma objectiva i material, les greus infraccions sobre el propi reglament específic que regula els correbous, o bé les greus discriminacions i les violències sobre humans detectades al voltant d’aquesta cruel activitat, com per exemple l’exposició d’infants menors a la tortura pública i el sadisme arreu on es realitzen. 

La CAC ha optat per no presentar mai cap denúncia, doncs han estat sempre conscients de la premeditada inacció sobre les reiterades infraccions a la llei de protecció dels animals i el propi reglament per part de l’administració competent. Creuen plenament que l’abolició no s’aconsegueix als jutjats, sinó a la mateixa cambra representativa que va aprovar el reglament dels Correbous i la continuïtat de la seva pràctica malgrat el clamor popular en contra d’aquests linxaments.

De forma paral·lela, la CAC ha realitzat diverses assemblees obertes arreu de Catalunya per tal d’explicar la campanya de llarg recorregut que es va fixar, la primera d’elles celebrada a Tortosa el 19 de gener de 2014 i seguides per les d’Amposta, Móra d’Ebre i Gandesa. Altrament se n’han celebrat d’unitàries com les dues de Barcelona i la de Tarragona entre els anys 2014 i 2016. Aquesta última assemblea es va realitzar el passat 15 de gener de 2017, precedida pel caràcter extraordinari d’una reunió d’entitats uns mesos enrere, en la que la CAC va convocar a tot l’associacionisme animalista del país a sumar-se a la coordinadora i participar dels seus òrgans interns.

Així, el dia 20 de novembre de 2016 la CAC es va reunir a l’interior de la Tarraco Arena Plaça (antiga plaça de toros) i signà la «Declaració de Tarragona» per la qual es comprometeren a traçar les línies estratègiques de la campanya en la seva fase final, la creació de comissions de treball, una delegació de representants polítics i socials, i la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) com a eina política del procés abolicionista, tot reagrupant l’animalisme i la unitat d’acció contra la tauromàquia a Catalunya.

Com a punt culminant de la seva acció de lobby, el 25 de setembre de 2019, els portaveus de la CAC es van reunir amb el Conseller Damià Calvet, el portaveu del partit del Govern i el seu gabinet per presentar tot el treball realitzat al llarg de tots els anys i establir els mecanismes legals per poder fer efectiva l’abolició definitiva de la tauromàquia a Catalunya. Actualment la triada CAC-NEC-TAC continuen amb el treball de camp, d’investigació i lobby polític.