Aportació de la ramaderia a les causes de l’escalfament global

«La ramaderia és una indústria alimentària mecanitzada; és, en essència, igual que la manufactura dels cadàvers de les cambres de gas i els camps d’extermini, igual que els setges i la destrucció de països, el mateix que la fabricació de bombes d’hidrogen».

Martin Heidegger

La ramaderia és la indústria més criminal de la història. No ha existit mai una activitat econòmica que hagi causat tant de dolor i destrucció al seu pas.

Pel que fa a la ramaderia, Catalunya és:

  • Líder europeu en la cria i matança de porcs. 
  • La regió europea que està més poblada per porcs que no pas per humans, amb molts més porcs confinats que catalans censats. 
  • A falta de dades parcials pertanyents a algunes demarcacions, Catalunya és la comunitat on la ramaderia factura el 3,6% del producte interior brut (PIB) y més del 18% del PIB industrial. 
  • El territori que té el 83% de la seva conca subterrània contaminada pels nitrats dels excrements (paga la pena recalcar que quasi el 70% de catalans i catalanes depenen de las aigües subterrànies per al seu abastiment).

La cria d’animals per a alimentació requereix una incalculable quantitat d’hectàrees desforestades, de collites, d’agroquímics, d’energia i aigua totalment innecessàries per a la subsistència i el benestar humà. Tot això té com a conseqüència el dany mediambiental antròpic més greu que ha patit el planeta en tota la seva història.

L’emissió de gasos d’efecte hivernacle de la ramaderia industrial supera la produïda per tots els cotxes, camions, trens i avions junts. Segons l’ONU, el món necessita fer passos cap a una alimentació basada en proteïnes vegetals per combatre els pitjors efectes de l’escalfament global.