L’Atelier

L’Atelier és l’estructura encarregada d’impartir, sota la coordinació de professionals de l’ensenyament, els cursos sobre dret animal i mediambiental, gestió pública de protecció animal, gestió tècnica de projectes, etc. Les nostres disciplines professionals es poden cursar presencialment als nostres centres col·laboradors de Barcelona, Sant Quirze del Vallès, Girona, Manresa, Tarragona i Lleida, així com també en format online, de caire personalitzat i a través de conferència-web. 

Tanmateix, l’Atelier organitza conferències, xerrades, ponències i col·loquis a petició d’empreses, administracions públiques i del tercer sector.

Inclou l’ensenyament i la informació a mitjana i gran escala, des de tallers pedagògics i educatius, fins a campanyes massives de conscienciació social.

Els principals destinataris són:

Les persones amb inquietuds pels animals no-humans i la natura, preocupades per l’escalfament global, les pandèmies i altres conseqüències de la devastació de la biosfera, que volen obtenir recursos per poder desenvolupar de forma eficient el seu voluntariat o bé el seu activisme.

Les persones que volen esdevenir professionals en l’àmbit de la protecció animal i mediambiental, i que volen accedir a un lloc de feina remunerat dedicat a poder desenvolupar els programes i projectes de NEC.

L’Atelier és també l’estructura encarregada de traslladar l’experiència i l’elaboració dels coneixements convertits en continguts, impartits sota la coordinació de professionals de l’ensenyament, on disposem de programacions, unitats didàctiques i les eines per a l’ensenyament de les competències bàsiques, àmbits, continguts d’aprenentatge i valors que desenvolupem als centres d’educació infantil, primària i secundària de tot el país, magistralitats que ajuden a identificar la discriminació en funció a l’espècie que es pertany i el respecte pel món natural entre la població estudiantil.