Contacta’ns


 

 

Adreça

Nova Eucària, Societat Catalana d'Estudis
Interseccionals per a l'Eradicació de l'Especisme
i la Defensa de la Natura
G-55716849
Pau Vila i Dinarès, 12. CP 08192 Sant Quirze del Vallès
info@www.novaeucaria.cat