Desenvolupament professional

A l’administració pública

Gestió i política pública de protecció animal

Gestió i política pública de protecció ambiental

Assessoria, assistència tècnica i solucions executives

Dret animal, ambiental i MCA

L’Atelier formatiu

Estratègia politicosocial

Enginyeria aplicada

Tots els programes

Escalfament global, crisi local

A l’empresa

Gestió corporativa de protecció animal, ambiental i plans d’igualtat (RSC-ODS-ISO)

Assessoria, assistència tècnica i solucions executives

Dret animal, ambiental, i MCA

L’Atelier formatiu

Enginyeria aplicada

Escalfament global, crisi corporativa

#AjuntamentsPelFutur

#EmpresesPelFutur