Dret animal, ambiental i MCA

DRET ANIMAL I AMBIENTAL

L’especialització en Dret Animal i Ambiental ha recobrat valor arran de l’alarma social vers la violència contra els animals i els palpables estralls que causa l’escalfament global i la seva emergència climàtica. Tanmateix és una eina molt valuosa per a fer les aportacions que ens demanen els compromisos internacionals que proven de pal·liar les crisis derivades que patim. 

El Dret Animal fa referència a tota la normativa jurídica que regula els drets dels animals no-humans i, en particular, aquella que en limita el seu ús i gaudi, amb la finalitat de protegir la seva integritat física i psíquica. El Dret Animal existeix des del moment en què la resta d’espècies animals tenen uns drets fonamentals basats en termes de llibertat i d’equitat. Des de NEC treballem per tal que aquests drets inalienables siguin reconeguts i garantits.

El Dret Ambiental fa referència a la normativa jurídica que regula i resol els problemes relacionats amb la conservació i protecció de la natura i la lluita contra la contaminació. En destaquen les lleis de qualitat de l’aire, de l’aigua, la gestió de residus, la seguretat química, l’eliminació de contaminants, les avaluacions d’impacte, entre d’altres.

El nostre advocat, Alejandro Caballero, és un expert en el sistema normatiu dissenyat per a garantir la protecció animal i ambiental, així com la de l’entorn del nostre medi construït, amb el control de la contaminació i la degradació de la salut humana que causa. El marc legislatiu actual queda supeditat, en bona part, als tractats i directrius que sorgeixen de la Unió Europea, normatives de les que en som bons coneixedors.

▪️ Assessorem en les normatives, les reglamentacions vigents, sobre com aplicar-les i les actuacions corresponents davant de vulneracions de la llei.

▪️ Impulsem la creació d’ordenances i reglaments per poder desenvolupar les lleis i fer-les efectives.

▪️ Comptem amb un equip jurídic propi.

MEDIACIÓ, CONCILIACIÓ I ARBITRATGE (MCA)

NEC ofereix el seu grup d’experts en MCA per facilitar la gestió i la resolució dels conflictes sorgits a les administracions. Aquests mètodes, auto-compositius i extrajudicials de desbloqueig de les controvèrsies sorgides per part de dues o més parts en un litigi, intenten voluntàriament d’aconseguir, per si mateixes, un acord sobre la resolució del seu problema amb l’ajuda d’un tercer expert, com a via alternativa més ràpida i econòmica a la jurisdicció ordinària. Seguint els principis d’igualtat de les parts, voluntarietat, audiència, i contradicció, posem al vostre servei la nostra dedicació, experiència i garantia de confidencialitat en:

▪️ litigis amb animals no-humans involucrats

▪️ litigis ambientals

▪️ litigis sobre igualtat/equitat

▪️ litigis laborals

▪️ altres litigis