Estratègia politicosocial

Tenint en consideració que l’estratègia politicosocial és el pla general que orienta totes les accions durant un període de temps, des de NEC i, amb la col·laboració de la Taula Animalista de Catalunya, el grup lobbista més important del sector:

▪️ Confeccionem les estratègies aplicades al posicionament, diagnòstic, objectius, missatge, target, pressupost, etc.

▪️ Tracem estratègia pel que fa a la resolució de la conflictivitat política i social vinculada amb casos relacionats amb la protecció animal i ambiental.

▪️ Desenvolupem la creació de contingut per a campanyes divulgatives d’accions de govern, campanyes electorals i d’altres iniciatives.