Gestió i política pública de protecció ambiental

Les diverses Lleis de protecció ambiental que regeixen Catalunya són d’obligat compliment per a les persones físiques, jurídiques, així com per a les administracions de govern, tot i que és a l’administració pública on resideixen moltes de les disposicions i competències que els Ajuntaments han de desenvolupar, sent aquest l’àmbit bàsic on, des de NEC, us oferim assessorament professional i solucions executives. 

A fi d’ajudar-vos a complir la Llei, proposem els següents programes parcials i específics:

Per a més informació, truqueu al 696.869.933. Horari d’atenció de dilluns a dijous d’11 a 14h (excepte festius laborals), o bé escriviu-nos una comunicació a desenvolupament@novaeucaria.cat

Aquesta línia telefònica és exclusiva per a professionals de l’administració pública i del sector empresarial, pel que no s’hi atenen les consultes de particulars ni del tercer sector, que es dirigiran a formular-les a l’adreça info@novaeucaria.cat

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, li informem que la conversa serà gravada, formant part d’un tractament de dades personals per motius de qualitat i per poder atendre millor les seves necessitats, no cedint-se a cap altra organització diferent de la responsable del tractament que n’és Nova Eucària.

Biotonda©

Reconversió de rotondes en illes verdes, disposades de flora autòctona i de molt baix manteniment. Les biotondes són un oasi de la flora i aus autòctones de la vostra zona territorial.

Multego©

Amb el que efectuem l’adequació dels edificis de l’administració pública amb sistemes d’obtenció d’energies netes i infinites. Resolem la implantació de sistemes tecnològics aplicats a l’estalvi i l’eficiència energètica.

Yarok©

Dissenyat contra la laterització que afecta el sòl del sud d’Europa, esdevenint l’únic remei per recuperar la cobertura vegetal protectora pròpia del paisatge originari. La nostra aposta és la reforestació d’arbres i arbustos autòctons després d’haver trencat la laterització del sòl mitjançant la barreja amb compostatge extret del reciclatge de residus orgànics vegetals. Els territoris de l’Àmbit Metropolità occidental, Penedès, Comarques Centrals, Terres de Ponent, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre són zones d’alt risc de desertificació.

Ilana©

Repoblació de sotabosc, d’arbres i, finalment, reforestació de boscos autòctons en base als sistemes biodegradables soterrats.

Endurvinna©

Realitzem el reciclatge i gestió dels residus urbans del vostre municipi. Busquem noves solucions perquè el procés del reciclatge sigui més eficient, incrementant així la taxa i la seva qualitat. 

Baú©

El Bio-Abalisament és la instal·lació de biòtops o estructures submarines amb cavitats i lleixes de diverses formes i mides, que tenen una doble funció. D’una banda, la fixació de les boies principals (les boies grans que marquen la línia de 200 metres de la costa i les de capçalera de canal nàutic, embassaments i llacs), en detriment dels antics blocs de formigó que cada temporada de bany s’havien de treure i reposar, amb un impacte nefast sobre el fons marí o fluvial. De l’altra, el foment de la vida submarina que pot colonitzar aquests biòtops o punts d’interès biològic.

Vertikálne©

Cobrim la façana del vostre edifici amb flora trepadora, un recobriment aillant vegetal que regula la temperatura i ajuda a produir un aire de millor qualitat.

Motum©

Amb el que realitzem la neteja, descontaminació i renaturalització d’entorns naturals, rústic-rurals, sòl no-urbanitzable i abocadors de residus, amb hidrosembra o en base als sistemes biodegradables soterrats.

IllaVerda©

Disseny d’espais verds d’evasió de l’estrès i preservació de la salut mental, a la vegada que s’aporta una eina de mitigació de l’efecte “illa de calor urbana” i l’efecte pantalla sobre la contaminació acústica, font d’estrés crònic i funció immunològica suprimida, ja sigui en ocells com en humans.

CreuVerda©

És la nostra gran aposta per dotar als carrers de les ciutats d’una mobilitat peatonal vertebradora i saludable, redissenyant la reforestació urbana de flora autòctona, sobretot arbres, apaivagant les altes temperatures i la contaminació acústica i de l’aire.

IlanaMar©

Repoblació de posidònia, reforestació de les prades marines i recuperació dels sistemes dunars de les platges i reforestació de boscos litorals.

Asporgat©

Gestió sostenible del manteniment de rotondes, vorals, parterres, parcs i jardins.

Polit©

Amb el que efectuem el servei de neteja urbana, preferentment en sec, sense la utilització de químics antibiòtics (glifosat o similars).

Municipi Amic de les Abelles©

Creació i manteniment d’ambients ecosistèmics favorables per als insectes polinitzadors a les voreres de les carreteres urbanes i periurbanes, amb la finalitat de desenvolupar la biodiversitat i la connectivitat entre els espais verds.