Gestió i política pública de protecció animal

Les diverses Lleis de protecció animal que regeixen Catalunya són d’obligat compliment per a les persones físiques, jurídiques, així com per a les administracions de govern, tot i que és a l’administració pública on resideixen la majoria de les disposicions i competències que els Ajuntaments han de desenvolupar, sent aquest l’àmbit bàsic on, des de NEC, us oferim assessorament professional i solucions executives. 

A fi d’ajudar-vos a complir la Llei, proposem un Pla Integral de Protecció Animal conformat pels següents programes parcials i específics:

Per a més informació, truqueu al 696.869.933. Horari d’atenció de dilluns a dijous d’11 a 14h (excepte festius laborals), o bé escriviu una comunicació a desenvolupament@novaeucaria.cat

Aquesta línia telefònica és exclusiva per a professionals de l’administració pública i del sector empresarial, pel que no s’hi atenen les consultes de particulars ni del tercer sector, que es dirigiran a formular-les a l’adreça info@novaeucaria.cat

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, li informem que la conversa serà gravada, formant part d’un tractament de dades personals per motius de qualitat i per poder atendre millor les seves necessitats, no cedint-se a cap altra organització diferent de la responsable del tractament que n’és Nova Eucària.

Ordenances municipals

No podem començar a construir la casa per la teulada, doncs per a poder aplicar alguns dels nostres programes i complir amb la llei, caldrà que les administracions locals tinguin actualitzades les seves ordenances, normatives i reglaments. Així doncs, creem l’ordenança específica de protecció animal i també la mediambiental, tot atenent a les especificitats de la vostra vila i terme municipal.

Cubillar©

És el programa amb el que assessorem, desenvolupem i implantem el nostre model de gestió de la recollida, el rescat, l’acollida, l’atenció veterinària, el refugi, la protecció, les cures, tractaments, l’adopció, la recuperació i el seguiment de gossos, fures i gats abandonats.

Incorpora un protocol d’animals decomissats considerats de consum.

També pot incloure el disseny de nous refugis de gossos i gats i el condicionament i renovació dels refugis existents.

El projecte aposta per la creació del sistema de refugis en acord del segle XXI, com a solució definitiva als problemes que tenen els municipis a l’hora de gestionar un servei de protecció i acollida dels gossos, fures i gats perduts o abandonats. La proposta neix davant de la necessitat de superar el model obsolet i inviable de les gosseres (mal anomenades «protectores»), on la desatenció i el sacrifici dels animals formen part del modus operandi d’aquestes empreses, que violen sistemàticament la llei de protecció animal. Tant és així que, actualment, existeixen nombroses gosseres que es troben imputades en processos judicials oberts.

Felí©

Duem a terme un control de la població de gats ferals que cohabiten els nostres municipis mitjançant el mètode CER (captura, esterilització i retorn). Aquest mètode inclou una diagnosi, l’anàlisi de la situació, a l’hora que es realitza un cens i un mapa de les colònies, la seva alimentació, el control sanitari i una dignificació del seu espai amb la ubicació fixa de caus, menjadores i abeuradors amb materials reciclats. Oferim la disposició de panells informatius a cada colònia i la formació a tots els actors implicats.

Colman©

Realitzem un control ètic de la població de coloms urbans mitjançant la seva esterilització amb pinso, tot garantint l’atenció veterinària dels individus que ho necessitin.

Nevihta©

Nevihta és el programa amb el que dissenyem les zones urbanes d’esbarjo i socialització de gossos, més comunament conegudes com a «pipicans». Millorem la proposta, tot creant un espai que cobreix les necessitats dels gossos i de la ciutadania.

Nosa Praia©

Aquest és el programa amb el que dissenyem i condicionem les zones reservades per als usuaris de les platges amb gossos durant l’interval de l’època de bany. Creem un espai integrat, amè i funcional que cobreix les necessitats de tothom.

Ime©

Ime és el programa que desenvolupa la confecció del cens poblacional real de gossos, gats i fures que resideixen en els termes municipals, ja sigui en l’àmbit urbà o rural.

Habayta©

Aquest és el programa amb el que dissenyem i gestionem una reconversió econòmica de la compra-venda d’animals considerats domèstics i exòtics, tot creant botigues de complements amb l’opció de poder adoptar els animals abandonats i residents als refugis i/o protectores del vostre municipi/comarca/territori.

Một©

Gestió de colònies de porcs vietnamites i hibridats. Integrem espais en zones urbanes i periurbanes on puguin residir de forma permanent. Aquest mètode inclou el mètode REC (reagrupament, esterilització i contenció), l’anàlisi de la situació, a l’hora que es realitza un cens i un mapa de les colònies, la seva alimentació, el control sanitari i una dignificació del seu espai amb la ubicació fixa de caus, menjadores i abeuradors amb materials reciclats. Oferim la disposició de panells informatius a cada colònia i la formació a tots els actors implicats.

Apro©

Realitzem un control ètic de la població de senglars mitjançant vacuna anticonceptiva, conjuntament amb captura i l’esterilització. Protegim les colònies estables de les zones urbanes i periurbanes.

Pit-gris©

Versa sobre una espècie al.lòctona que “ha vingut per a quedar-se”: la cotorra. Oferim el desenvolupament de campanyes de consciènciació política i social per fomentar la convivència amb les cotorretes de pit-gris, i per evitar-ne les matances mentre no es troba la forma de realitzar un control ètic de la seva població (mitjançant l’esterilització amb pinso). El programa inclou la reubicació conflictiva o perillosa dels nius, tot garantint l’atenció veterinària dels individus que ho necessitin.

Liberandum©

Liberandum és el programa amb el que practiquem el salvament i rescat de qualsevol espècie animal atrapada/ferida enmig de catàstrofes naturals com ara els vents huracanats, els incendis, les pluges torrencials, les inundacions, les temperatures extremes, les fuites de productes químics, els accidents de carretera, ferrovials, aeris, etc, ja siguin considerats salvatges, de consum o bé domèstics. Practiquem l’evacuació, els primers auxilis veterinaris, l’aplicació de pal·liatius del dolor -o bé l’eutanàsia- per tal d’evitar sofriments innecessaris als animals. Subministrem aliment i relaxem a les víctimes, servint-nos del nostre equip professional, l’equipació i la infraestructura tècnica de la nostra Xarxa de voluntariat de salvament animal.

Làrid©

Desenvolupem els plans de protecció de la gavina corsa, així com un plec de mesures ètiques de convivència entre aquestes aus i la ciutadania.

Gantes©

Desenvolupem els plans de protecció de les cigonyes i els seus nius, així com un plec de mesures ètiques de convivència entre aquestes aus i la ciutadania.

Guilla©

Programa de protecció de la guineu, que en prohibeix la caça, resolent la situació descompensada que sofreix la biodiversitat del territori.

Estol©

Desenvolupem els plans de protecció dels estornells, així com un plec de mesures ètiques de convivència entre aquestes aus i la ciutadania, resolent també les molèsties ocasionades pels seus excrements.

Orèndola©

Confegim espais especials habilitats a les façanes de construccions residencials, d’usos municipals i industrials per afavorir la població i retorn estacional de les orenetes.

Mulicec©

Confegim espais especials habilitats a les façanes de construccions residencials, d’usos municipals i industrials per afavorir la proliferació dels rat-penats.

Rõdu©

Amb el que efectuem l’adequació de monuments, edificis residencials, de l’administració pública, esglésies, etc, la creació de caus a les façanes per protegir els nius de les aus en perill d’extinció.

Maljut©

Dissenyat per a una reintroducció exitosa de les espècies legítimes de l’ecosistema com són l’os, el llop, el linx, la cabra pirenaica, l’àliga, la foca monjo i la llúdriga, entre d’altres.

Mulassa©

És un programa dissenyat per transitar el procés de transició que ha d’acompanyar la reconversió dels “Tres Tombs” i la “Cavalcada dels Reis d’Orient”, a través del canvi en la utilització de cavalls i altres animals per les alternatives que oferim, adaptades al segle XXI i en acord amb els principis del tradicionalisme ètic que caracteritza a la nostra societat.

Olympe©

«El 90% de dones víctimes de violència de gènere, refereixen maltractament als animals del nucli familiar».  Olympe és el programa dissenyat per poder atendre a totes les víctimes de la violència domèstica. Des de Nova Eucària entenem que hem de preguntar a les víctimes quines necessitats tenen per poder ajudar-les de forma eficient i efectiva. S’hi apliquen polítiques públiques de prevenció i de protecció. A raó del protocol hi practiquem el rescat, l’acollida, l’atenció veterinària, el refugi en un pis tutoritzat, protecció, teràpia, i la recuperació física i psicològica d’animals considerats domèstics, víctimes de la crueltat de la violència de gènere i domèstica.

Croeso©

Croeso és el programa dissenyat per modificar els criteris i normativa d’admissió als albergs socials municipals de les persones amb risc d’exclusió social i situació de carrer que són tutors d’animals considerats domèstics, a fi que els usuaris puguin pernoctar amb els seus animals en espais habilitats als mateixos centres o bé en nous albergs.

BonGavis©

és el programa dissenyat per assolir les fases del procés de transició que comporta la prohibició de la venda de carn procedent dels mètodes rituals «halal» i «kosher», ja que suposen la vulneració de la llei vigent. Seguint les recomanacions de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), impulsem la implantació de la dieta vegetariana (sense derivats d’origen animal) a les escoles públiques i concertades, conjuntament amb les cafeteries i els menjadors de l’administració.

Fanária©

Protegim la base dels elements de mobiliari urbà, mitjançant l’aplicació d’un producte transparent que evita la degradació a causa de l’acció de l’orina dels animals urbans, evitant així l’elevada despesa que ocasiona la seva reparació o reemplaçament.

Osservà©

Aquest és el programa que desplega agents de protecció animal dotats d’autoritat legal al vostre municipi, fiscalitzant el compliment de les ordenances en coordinació amb els cossos i forces de seguretat pública, tot vetllant per la protecció animal i el civisme que n’ha d’acompanyar la tinença responsable.

Eolas©

Programa que inclou l’ensenyament i la formació a mitjana i gran escala, des de tallers pedagògics i educatius a través del nostre Atelier, fins a campanyes massives de conscienciació social.

Els principals destinataris són les persones treballadores que formen part del gruix de funcionaris de l’administració pública en tots els seus àmbits i nivells; en aquest sentit desenvolupem protocols d’actuació per a tots els actors implicats.

Vet+VetMòbil©

Realitzem campanyes municipals d’esterilització, vacunació, identificació i revisió sanitària dels animals considerats domèstics a la nostra clínica o bé a les clíniques veterinàries adherides del vostre municipi i/o comarca. Portem un equip veterinari al vostre municipi per esterilitzar, vacunar, identificar i practicar una revisió sanitària dels animals considerats domèstics de companyia.