L’Atelier formatiu

L’Atelier és l’estructura encarregada d’impartir, sota la coordinació dels nostres professionals de l’ensenyament, els cursos sobre dret animal i ambiental, gestió pública de protecció animal, gestió tècnica de projectes, etc. 

Aquests cursos professionals es poden cursar presencialment a les vostres dependències municipals, així com també en format online a través de videoconferència.  

Tanmateix, l’Atelier organitza conferències, xerrades, ponències i col·loquis a petició de les administracions públiques.

Els principals destinataris a qui va a dreçat l’Atelier formatiu són:

▪️ Càrrecs polítics: a l’alcaldia i regidories responsables de les polítiques públiques de protecció animal i ambiental 

▪️ Cossos tècnics: dels Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals, Governs i Parlaments

▪️ Cossos policials:  creació i aplicació de protocols d’actuació policials. Formació en matèria de dret animal

▪️ Brigades i operaris: de neteja i manteniment, per l’aplicació dels protocols d’actuació

i, en definitiva, a totes les persones treballadores que formen part del gruix funcionari de l’administració pública en tots els seus àmbits i nivells; en aquest sentit desenvolupem protocols d’actuació per a tots els actors implicats.