Tots els programes

Les diverses Lleis de protecció animal i mediambiental que regeixen Catalunya són d’obligat compliment per a les persones físiques, jurídiques, així com per a les administracions de govern, tot i que és a l’administració pública on resideixen la majoria de les disposicions i competències que els Ajuntaments han de desenvolupar, sent aquest l’àmbit bàsic on, des de NEC, us oferim assessorament professional i solucions executives. 

A fi d’ajudar-vos a complir la Llei, us proposem un Pla Integral conformat pels següents programes parcials i específics: