Gestió corporativa de protecció animal, ambiental i plans d’igualtat (RSC, ODS, ISO)

Us ajudem a millorar la vostra Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), integrant-vos a projectes socials d’Estandardització Internacional (ISO) on els vostres professionals, la flora, la fauna i la sostenibilitat ambiental són els protagonistes, tot demostrant el vostre compromís distintiu pel seu benestar i la seva protecció. 

Us assessorem en les normatives, els dissenys de sostenibilitat, les reglamentacions vigents, sobre com aplicar-les i l’execució de les actuacions corresponents a fi d’assegurar la convivència entre el món natural i la vostra activitat econòmica. 

Els serveis es realitzen de forma personalitzada, sempre en funció de les necessitats específiques de la vostra empresa, pel que comptem amb una àrea jurídica i tècnica pròpia. Aquests són alguns dels serveis d’assessoria especialment dirigits al món corporatiu:

PLA NACIONAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC (PNAC)

Us ajudem a adaptar-vos al PNAC, amb un disseny de les fases de descarbonització, on aconseguim la vostra neutralitat climàtica mitjançant programes de protecció que creen un estalvi de CO2, com ara la reforestació, fórmula efectiva per compensar les emissions originades per la pròpia empresa; aquests projectes seran auditats regularment per assegurar que realment s’estan aplicant mesures d’adaptació al canvi climàtic.

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un model innovador de gestió de les empreses que consisteix en la integració voluntària de criteris responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental, per al desenvolupament de la seva activitat més enllà del que estableix la legislació vigent. La RSC cerca el compromís de les empreses amb el desenvolupament social, la preservació de la natura i el desenvolupament de l’ètica sostenible.

La Comissió Europea defineix la RSC com “la integració voluntària per part de les empreses de les qüestions socials i ambientals en les seves operacions comercials i les relacions amb els seus interlocutors”. També assenyala que “ser socialment responsable no significa solament complir plenament les obligacions jurídiques, sinó també a invertir més en el capital humà, l’entorn natural i les relacions amb els interlocutors”.

La RSC suposa un compromís integral i integrat a partir dels cinc grans vectors d’impacte d’una organització: bon govern, ambiental, social, laboral i econòmic; integral perquè forma part del model d’una organització, afecta a totes les àrees i s’estén per la cadena de valor; integrat perquè s’incorpora en la gestió, els processos i els procediments (Josep M. Canyelles).

Quins beneficis obtindreu amb la RSC?

▪️ Millora en la productivitat dels treballadors, mitjançant fórmules que garanteixin mesures d’igualtat, equitat, seguretat, benestar, reconeixement i conciliació familiar.

▪️ Proporcionar una satisfacció profunda en els clients.

▪️ Disminució de costos, com ara el de lloguer (gràcies a la flexibilitat dels horaris), els costos per baixes mèdiques (gràcies a polítiques que assegurin el benestar dels treballadors dins de l’empresa), etc.

▪️ Millora en la reputació i la imatge de la pròpia empresa, ja que el fet que aquesta es trobi compromesa amb els valors fonamentals a favor del progrés de la societat, així com de la preservació i recuperació de l’entorn, la flora i la fauna, faran que la percepció que es tingui de la vostra firma sigui molt més positiva.

▪️ Contribució a la reducció de l’escalfament global, que es tradueix en una reducció de la degradació mediambiental i, conseqüentment, en un augment de benestar social i de foment del desenvolupament, la qual cosa, al seu torn, suposa un fort impuls als drets humans i mediambientals més fonamentals.

Estem convençuts de ser l’entitat que necessita la vostra empresa.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) guarden una estreta interrelació amb la Responsabilitat Social Corporativa, ja que permeten confirmar el compliment de les seves finalitats.

CERTIFICATS DE L’ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL PER A L’ESTANDARITZACIÓ (ISO)

Consten d’un conjunt de normes elaborades per l’Organizació Internacional d’Estandarizació (ISO) amb el propòsit d’ordenar la gestió de les empreses en els seus diferents àmbits i departaments.