Els virus zoonòtics

Les malalties zoonòtiques són aquelles en què hi ha espècies d’animals no-humans implicades en la seva transmissió i difusió a l’ésser humà.

    Estan causades per bacteris, virus, protozous, helmints, fongs…, és a dir, tota la gamma d’agents patògens que, en aquest cas, comparteixen els éssers humans i els altres animals.

    En realitat, seria correcte afirmar que l’aparició i propagació de moltes d’aquestes patologies deriven de l’activitat humana, ja que les causes de les malalties zoonòtiques són, principalment, la destrucció ambiental i l’ús dels altres animals. Si, a més a més, es mantenen en condicions d’amuntegament, la transmissió és molt més probable, tenint en compte que l’aglomeració pot donar-se també en espais naturals que queden aïllats a causa de la fragmentació del territori.

    Els monogràfics de Nova Eucària